fbpx

Privacy Statement

Ruud Grevelink Auto’s, gevestigd aan het Oosteinde 237, 7671 AZ te Vriezenveen, verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Contactgegevens/postadres:

Oosteinde 237 7671 AZ Vriezenveen
Tel. nr: 06-46247343
www.ruudgrevelinkautos.nl
K.V.K. nummer: 08160762
B.T.W. nummer: NL190364750B01

Ruud Grevelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruud Grevelink Auto’s Hij/zij is te bereiken via info@ruudgrevelinkautos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruud Grevelink Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels contactformulier/email/telefoon/chat. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres(bij contact via de Live chat), Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie/telefonisch, Locatiegegevens,Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat wij onderdeel zijn van een advertentienetwerk),Internetbrowser en apparaat type, Bankrekeningnummer, Informatie over uw huidige auto, inclusief taxaties en onderhoudshistorie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ruud Grevelink Auto’s verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
burgerservicenummer (BSN) (Bij tenaamstelling van auto bij RDW)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ruud Grevelink Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om onze rechten te handhaven bij een rechtzaak.

– De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden van proefritten en financieringen

– Ruud Grevelink Auto’s analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Ruud Grevelink Auto’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en overschrijving van een auto bij de RDW.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruud Grevelink Auto’s neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruud Grevelink Auto’s) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ruud Grevelink Auto’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor alle persoonsgegevens:

7 jaar, omdat de Belastingdienst dit wettelijk verplicht.

Ruud Grevelink Auto’s deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruud Grevelink Auto’s blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ruud Grevelink Auto’s uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Moneybird, voor het verwerken van de administratie (alle gegevens)
Accountant, Dhr. Oude Vrielink , voor het verwerken van de administratie (alle gegevens)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruud Grevelink Auto’s gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies(Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Google Analytics gegevens worden automatisch verwijdert na 14 maanden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruud Grevelink Auto’s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruudgrevelinkautos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ruud Grevelink Auto’s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Ruud Grevelink Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vertrouwelijke gegevens zitten in een gesloten kast (met slot) of staan beveiligd online (alleen bevoegden kunnen hierop inloggen.) Ook hebben wij op ons terrein een beveiligingscamera hangen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ruudgrevelinkautos.nl

Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Laatst gewijzigd op: 04-10-2018